Menu

(1 vote, average 5.00 out of 5)

Sökmotoroptimering

Att rankas högt i sökmotorerna är en av de viktigaste metoderna för att nå nya och befintliga kunder. Befinner du dig i ett läge då det verkar som Google inte gillar dig? Kontakta oss på tel. 08-533 328 85 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att ändra på det.

Vissa kallar det sökoptimering, andra för sökordsoptimering men vi på DIONIQ använder det begrepp som mer eller mindre är standard, sökmotoroptimering, som också brukar förkortas SEO efter engelskans Search Engine Optimization.

Sökmotoroptimera för att locka nya besökare till er webbplats

Att sökoptimera (SEO = Search Engine Optimization) är ett effektivt sätt för ditt företag att synas och locka besökare till webbplatsen. Det är fördelaktigt att besökare som söker finner er webbplats. Detta eftersom de letar efter just det du erbjuder och redan är starkt motiverade att agera.

Det är en god investering att redan från början optimera din sida för sökmotorerna och sträva efter en fördelaktig position på resultatlistorna.

 

Hur går det till?

En sökmotoroptimering börjar med att ta fram de ord som dina blivande besökare/kunder troligen kommer att använda när de söker efter det du erbjuder. Efter det granskar vi hela din webbplats och ser till att innehållet överenstämmer med sökorden. Sökorden förs in på strategiska platser på webbsidan. När detta är klart registrerar vi din sida hos marknadsledande sökmotorer och webbkataloger.

 

Går det att sökmotoroptimera i Joomla!?

Javisst! Joomla är väl förberett för sökmotoroptimering. Du kan med ett enda klick få sökmotorvänliga urls (adresser), du kan ange metadata för varje enskild sida och för hela webbplatsen som helhet.

Det finns även effektiva, kostnadsfria tilläggsprogram med ett enda mål: att ytterligare sökmotoropimera hemsidor. Grunden till en bra sökmotoroptimering är dock alltid en genomtänkt strategi när det gäller sökorden i förhållande i innehållet som helhet."

 

Sen då?

Bara för att man skapar en hemsida ger det inga garantier för att någon verkligen hittar dit och besöker den. Man kan se det som att starta en affär mitt ute i skogen - hur stor är chansen att någon kund hittar dit?

Naturligtvis behövs det skyltar och vägvisare för att hitta fram till den fina butiken mitt i skogen och likadant är det med din webbplats. Det gäller därför att se till så att de som söker efter något som du vill berätta om hittar till sidan.

 

Några grundläggande tips

1. Se till så att det på din hemsida står sådant som de som du vill ha som besökare kan tänkas söka efter. Text som kan se ut som "sökordsspam" som t ex ett visst ord som vissa tipsar om att lägga i samma färg som bakgrundsfärgen på sidan för att ej synas kan få rakt motsatt verkan. Sökmotorer som Google kan bannlysa detta och ej ta med sidan alls.

2. Se till så din sida har korrekt namn på din sida i HTML koden, likaså är det jätteviktigt att Meta name="description" beskriver din hemsidas innehåll bra och att dess "keywords" (nyckelord) som du vill kännas igen vid finns med i listan, dessa separeras med kommatecken och här kan du ha många ord. Tänk dock på att ej använda samma ord flera gånger.

3. Sidornas namn och länkarna till dem är också bra om de har namn som är synonymt med innehållet så de ej heter sida1.htm osv - detta kallas "Sökvänliga URLer eller search friendly URLs".

4. Se till att registera hemsida på flera sökmotorer. Google har väldigt mycket bra verktyg och funktioner om man registerar sig på deras sida för att skapa olika typer av verifiering, statistik mm.

5. Se till så att andra länkar till din sida och du till dem - genom att sidor har länkar till sig och förhoppningsvis då även lite fler besökare ökar intresset hos sökmotorerna för att lägga sidan högre upp i rangordningen.

 

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning. Vi bygger webblösningar som du kan utveckla vidare när det passar

Kontakta oss